1. 1a. Inschrijving & deelname wekelijkse lessen      
 • Om mee te doen met de wekelijkse lessen, bent u helaas verplicht uw les(sen) telefonisch of online op Heart4Life website te reserveren.
 • Voor iedere les laat u uw lessenkaart aftekenen door de docent en registreert u zich met naam en kruisje op de presentielijst in de studio.
 • Kom op tijd in de les (10 minuten voor aanvang opent de deur), wanneer de les is begonnen kunt u die les helaas niet meer deelnemen.
 • U kiest in principe voor vaste lessen, deze plek staat voor u gereserveerd.
 • Gemiste lessen, mits vooraf geannuleerd kunnen binnen een periode van 4 weken naast de reguliere lessen worden ingehaald.
 • Bij minder dan 3 deelnemers gaat de yogales helaas niet door.
 1. 1b. Inschrijving & deelname overige activiteiten
 • Om mee te doen met workshops, cursussen of andere activiteiten vult u het daarvoor bestemde formulier in; hiermee is uw plek gegarandeerd en heeft u recht op deelname.
 • Kom op tijd naar de workshop, cursus of betreffende activiteit waarvoor u zich heeft ingeschreven, wanneer we zijn begonnen is het helaas niet meer mogelijk deel te nemen en vervalt uw recht op deelname.
 • Gemiste workshops, cursussen of andere activiteiten kunnen helaas niet worden ingehaald, ongeacht de reden.
 1. Huisregels
 • Alle buitenschoenen worden bij de ingang in de hal geplaatst.
 • De hele studio en leszaal zijn schoenenvrij.
 • In de leszaal zijn geen mobiele telefoons en tassen toegestaan, deze kunnen in de daarvoor aangeboden ruimte geplaatst worden.
 • Tijdens de workshop, cursus, les of andere activiteit is de deur gesloten.
 • In de leszaal is het niet toegestaan te eten.
 1. Betalen
 • Na inschrijving heeft u de bijbehorende betalingsverplichting.
 • Betaling van de wekelijkse lessen geschiedt contant in de studio of via automatische incasso.
 • Voor de wekelijkse lessen kan bij een vooraf gemelde absentie van meer dan 3 weken een betalingsregeling worden getroffen.
 • Restitutie van reeds betaalde lesgelden wordt niet verleend, ongeacht de omstandigheden.
 • Bij de 5 lessenkaart (5 weken geldig vanaf de startdatum kaart) kunt u na afloop van de geldigheidsperiode beslissen of u deel wilt blijven nemen.
 1. Annulering of wijziging
 • Door uzelf gemiste lessen zijn altijd voor eigen rekening.
 • Als u een Groepsles niet tijdig annuleert, wordt de les afgetrokken van uw (lessenkaart) tegoed of in rekening gebracht. U kunt uiterlijk 3½ uur voor aanvang van de les telefonisch of per mail annuleren. Restitutie is niet mogelijk en u bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig annuleren van een les.
 • Als u een Privéles (personal yoga) niet tijdig annuleert, wordt de les afgetrokken van uw (lessenkaart) tegoed of in rekening gebracht. U kunt uiterlijk 24 uur voor aanvang van de les telefonisch of per mail annuleren. Restitutie is niet mogelijk en u bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig annuleren van een les.
 • Heart4Life heeft het recht lessen te wijzigen of te annuleren, welke wordt gemeld op de website. Mocht dit het geval zijn, wordt de reservering ongedaan gemaakt en kan de deelnemer de les op een ander moment volgen.
 • Deelnemers worden tevens via de nieuwsbrief geïnformeerd over betreffende roosterwijzigingen.
 • Tijdens de schoolvakanties is er een vakantierooster, wat betekent dat er minder lessen gegeven kunnen worden.  Als uw les niet op het vakantierooster staat wordt u in de gelegenheid gesteld om deel te nemen aan één van de andere lessen.
 • De geldigheidsperiode van de 5 lessenkaart kan aangepast worden bij het wijzigen/annuleren van lessen door Heart4Life.
 • Het verschuldigde bedrag voor de cursus/workshop dient ten minste 1 – 2 weken voor aanvang betaald te zijn.
 • Annuleringen zijn mogelijk tot 7 dagen voor aanvang van de cursus/workshop.
 • Annuleringen 14 dagen of meer voorafgaand aan de cursus/workshop worden volledig terugbetaald.
 • Annuleringen binnen 7 dagen na de startdatum van de cursus/workshop worden niet terugbetaald. Je mag de workshop wel aan iemand anders cadeau doen.
 • Last-minute registraties worden geaccepteerd tot 1 dag voorafgaand aan het evenement, maar kunnen alleen contant worden betaald bij aankomst.
 1. Klachten
 • U kunt uw klacht per e-mail bij Heart4Life melden.
 • Uw klacht wordt binnen 24 uur in behandeling genomen en er wordt gezocht naar een passende oplossing voor alle betrokken partijen.
 • Indien er geen oplossing mogelijk is, zijn betrokken partijen bevoegd de betreffende overeenkomst per direct te ontbinden of ongedaan te maken.
 1. Aansprakelijkheid
 • Deelname aan alle lessen, workshops, cursussen of andere activiteiten geschiedt op een eigen risico. De lessen die in de studio van Heart4Life worden gegeven, zijn fysiek van aard en er is altijd een risico op blessures.
 • U beseft zelf verantwoordelijk te zijn voor uw lijf en gaat ermee respectvol om door het lichaam niet in houdingen te dwingen, maar met zachtheid gebruik te maken van de bewegingsmogelijkheden.
 • Bij twijfel over geschiktheid van de oefeningen stopt u en raadpleegt u voor uw gezondheid eerst een arts.
 • Het is verplicht om blessures door te geven aan de docent. Zonder deze kennis is de docent niet in staat om de deelnemer goed te begeleiden. Ook een zwangerschap dient te worden gemeld aan de docent.
 • Heart4Life, vertegenwoordigers van Heart4Life, samenwerkende partners van Heart4Life en Phung Ophaslat, zijn volledig uitgesloten van alle aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van goederen en/of persoonlijk letsel voor, tijdens of na deelname aan een training, retreat, workshop, les of welke activiteit dan ook.
 • Heart4Life, noch Phung Ophaslat kan aansprakelijk worden gesteld voor enige blessure in welke vorm dan ook.
 1. Toepasselijk recht
 • Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 • De bovenstaande voorwaarden zijn gedeponeerd op voorwaarden.net.
 1. Wijzigingen    
 • Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing met ingang van 1 november 2013. Ze gelden totdat wijzigingen van deze algemene voorwaarden door Heart4Life wordt gemeld via e-mail en op de website.

 

Website: www.selfsourceliving.com
Mail: heart4life@protonmail.com

Telefoon: +31 (0)6 154 69 201
RABO: NL77 RABO0332778606 t.n.v. mw. A. Ophaslat (Heart4life)
KvK Midden Nederland 54232457

0